En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Vent Quality SL l'informa que és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de aquesta pàgina web, així com dels elements continguts en el mateix (àudio, vídeo, fotografies, textos, logotips, etc.) Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Vent Quality SL

ACCÉS I CONDICIONS:

L'accés complet a les pàgines web de la Web requereix que vostè es registri prèviament com a usuari, un cop accepti les condicions generals. Quan utilitzeu el Lloc Web, serà responsable de mantenir la confidencialitat de les dades i la contrasenya del seu compte, i de restringir l'accés al seu ordinador per evitar possibles usos no autoritzats de la seva compte.

CONDUCTES DE L'USUARI:

No està permès l'ús del Lloc Web per:
- fins fraudulents, o relacionats amb delictes o activitats il·lícites de cap tipus
- enviar, utilitzar o reutilitzar material il·legal, ofensiu, abusiu, indecent, difamatori, obscè o amenaçant de cap tipus, o que suposi una violació de drets de propietat intel·lectual o industrial, inclosos drets d'autor i marques registrades, o confidencialitat, privacitat o qualsevol altre dret, és a dir d'una altra manera injuriós o censurable per a tercers, o el contingut contingui virus informàtics, propaganda política, publicitat, correus en cadena, enviament massiu de correus o qualsevol altre tipus de "spam"
- generar qualsevol tipus de molèstia o inconvenient innecessari

EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT:

Vent Quality SL no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en la gestió o els continguts, manca de disponibilitat del portal, o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. La limitació de la responsabilitat de Vent Quality SL es limita a la devolució de l'import de les comandes afectades per aquests errors.

MODIFICACIONS:

Vent Quality SL es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en les seves websites, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en els seus llocs web.

Vent Quality SL podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i posteriorment publicar-les. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

ACCIONS LEGALS

Vent Quality SL perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de les seves websites exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

La relació entre Vent Quality SL i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

En qualsevol cas, la responsabilitat de Vent-Quality SL en l'operació de venda respecte a l'comprador queda limitada a l'import de la factura del producte venut ia aquella establerta per la legislació aplicable en matèria de consum.

CESSIÓ DE DADES SERVEI PAGAMENTS A TERMINIS AMB 'APLAÇA'M'

De conformitat amb el que disposa la Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”) queda informat que, en cas que seleccioneu en servei de pagament ajornat d'Aplazame, nom, cognoms, DNI o NIE, adreça de correu electrònic, adreça de facturació i entrega i producte que vol adquirir i preu del mateix seran cedits a APLAZAME (marca de WiZink Bank, SAU), amb domicili a Madrid (28043), Carrer Ulisses núm. 16, N.IF A81831067, amb la finalitat que AJORNA'M pugui tramitar la sol·licitud de finançament i, si escau, analitzar, avaluar i gestionar els crèdits que vostè com a usuari us demani, d'acord amb la vostra política de protecció de dades que podreu trobar a https://aplazame.com/legal/privacypolicy/.
En qualsevol moment, podreu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió oposició,
portabilitat i limitació de les dades que com usuari li corresponen, enviant una comunicació a arc@aplazame.com.